MŠ a ZŠ Parentes Praha

MŠ Den otevřených dveří

Pondělí 17. října 2022
čas: 9:00 – 11:00 a 14:30 – 16:30

ZŠ Den otevřených dveří

Úterý 18. října 2022
čas: 15:30 – 17:30

Den otevřených dveří

Potvrďte svou účast

MATEŘSKÁ ŠKOLA

MŠ: Pondělí 17. října 2022

MŠ: 9:00 – 11:00
a 14:30 – 16:30

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ZŠ: Úterý 18. října 2022

ZŠ: 15:30 – 17:30

Čím jsme výjimeční

Nadstandardní vzdělání

Angličtina od 1. třídy, anglická družina
Moderní výukové metody
Lepší výsledky než u víceletých gymnázií

Osobní přístup

Osobní tutor pro každé dítě
Spolupráce s rodiči, rodinná atmosféra

Etika & křesťanský základ

Etika 1x týdně, každý měsíc 1 ctnost
Uniformy (mažeme sociální rozdíly)
Voliteně výuka náboženství

Kvalitní vzdělávání

Dbáme na to, aby naši žáci získali kvalitní vzdělání. Uvědomujeme si, že pouhá digitalizace některých procesů výuky nestačí. Neustále pracujeme na posílení vnitřní motivace dětí k učení. Pravidelně provádíme evaluaci výuky našich učitelů, abychom dětem poskytli to nejlepší. Zaměřujeme se na implementaci moderních metod vzdělávání, jakými jsou projektová výuka, vrstevnické vyučování nebo kooperativní učení. Naši učitelé se pravidelně školí, aby dětem výuku zpestřili a zvýšili jejich motivaci. Náš přístup se pak odráží ve výsledcích srovnávacích zkoušek. Na druhém stupni naši žáci dosahují lepších výsledků, než mají mnohá víceletá gymnázia.

Základní škola Parentes Praha

Max. 20 dětí ve třídě

Úspěšný zahraniční koncept