Vzděláním

a ctnostmi k životu

Škola Parentes

Proč mš Parentes?

Koncept mateřské školy Parentes Praha vychází z celosvětově osvědčeného pojetí spolupráce rodiny a školky jako základu pro harmonické sladění výchovy dětí doma a ve školce. Vzdělávání v mateřské škole je založeno na programu Optimista, jehož pilíře jsou:

1. Program rané stimulace
2. Program získávání dobrých návyků
3. Tutoriální systém

Proč škola Parentes?

Výuka v Základní škole Parentes Praha probíhá podle Vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola pro rodinu a je založena na následujících principech:

1. Úzká spolupráce školy a rodiny
2. Výchova k ctnostem a sociálním hodnotám včetně vědomí odpovědnosti
3. Individuální přístup k žákovi a jeho rodině (tutoriální systém)
4. Kvalitní a moderní vzdělávání
5. Duchovní přesah vzdělávání

Přihlaste se na některý z našich dnů otevřených dveří nebo si vyžádejte informace:

Co nás dèlá lepsími?

Jazyky: anglictina, španèlstina a nèmcina

   Mezinárodni charakter

    Osobni pristup

   Vynikajicivzdeláváni

 Vychova k hodnotám

«Harmonické prostředí v mateřské škole s dostatečným množstvím podnětů se příznivě odráží v dobrých vzdělávacích výsledcích. Nadstandardně je rozvíjena socioemotivní složka osobnosti dětí.”

Česká školní inspekce, 2021

Mateřská škola Parentes

«Pocit klidu a pohody z rozhovoru s postávajícími rodiči, z pozorování učitelů i dětí. Ten je pro mě nejcennější – ostatně pro něj jsme si sem přišli.»

Marta Plecitá, matka žáka ZŠ Parentes

Škola Parentes

Jsme školou zaměřenou na kvalitní a inspirativní výuku, na rozvoj hodnot u dětí i žáků.
Naše filozofie vychází z křesťanské antropologie a zkušeností mnoha zahraničních projektů.

Základní škola v Praze

Neváhejte nás kontaktovat pomocí níže uvedeného formuláře: