Proč si nás rodiče vybírají?

Mateřská škola | První stupeň | Druhý stupeň
Od 3 do 15 let

Co nabízíme?

Základní škola a mateřská škola Parentes je jednou z nejlepších soukromých škol na území hl. m. Prahy. Současně patří mezi přibližně třicet škol, které jsou součástí vzdělávací sítě Parentes. Jedná se o školu otevřenou všem rodinám, kde usilujeme onvynikající studijní výsledky, ale také onkomplexní rozvoj lidské osobnosti, protože dobrý člověk je obvykle i dobrý profesionál. Proto je úcta k druhým, k sobě samému a k dobře vykonané práci hodnotou, kterou našim žákům s pomocí rodičů předáváme. Naším cílem je sloužit společnosti, našim rodinám a našim žákům.

Pro více informací:

Mateřská škola

Předškolní vzdělávání je založeno na:

1. Program časné stimulace
2. Anglický jazyk
3. Programování
4. Program pro získávání nových návyků
5. Tutoriální systém

Mateřská škola Parentes

«Harmonické prostředí v mateřské škole s dostatečným množstvím podnětů se příznivě odráží v dobrých vzdělávacích výsledcích. Nadstandardně je rozvíjena socioemotivní složka osobnosti dětí.”

Česká školní inspekce, 2021

Co nás odlišuje?

Výuka jazyků

Kvalitní vzdělávání

Mezinárodní charakter

Výchova k hodnotám

Osobní přístup

Seznamte se s námi

Naše služby

Jídelna

Škola má vlastní výdejnu jídel. Žáci si mohou vybrat ze dvou jídel každý den.

Rozšířená otevírací doba

Vyučování ve škole začíná v 8:45. Ranní dohled dětí je možný od 7:00. Odpolední družina končí v 17:00.

Mimoškolní aktivity

Škola nabízí velký počet kroužků a mimoškolních aktivit, kterí se konají v odpoledních hodinách.

Podpora

Škola podporuje rodiče a žáky ve všech aspektech výchovy a vzdělávání, aby byly naplněny vzdělávací a výchovné cíle, které si rodiče stanovili.

Seznamte se s našimi prostory

Kde jsme?

Budova školy se nachází v docházkové vzdálenosti od stanice metra B Lužiny.

V blízkosti školy se nacházejí zastávky autobusových linek č. 137, 142, 184 a 225.