MŠ Parentes Praha

Den otevřených dveří

4. května 2022 čas:

9:00 – 11:30

Den otevřených dveří

Pokud se chcete zúčastnit nebo chcete být informováni o nadcházejících dnech otevřených dveří, vyplňte prosím tento formulář.

4. května 2022

Čas:
9:00 – 11:30

Čím jsme výjimeční

Celostní rozvoj osobnosti & spolupráce s rodiči

Propracovaný vzdělávací program založený na mezinárodních zkušenostech
Angličtina 3x týdně
Výchova ke křesťanským hodnotám
Max. 18 dětí ve třídě
Individuální přístup, tutoriální systém vedení dětí
Motivovaný učitelský tým
Bezproblémová zpětná vazba
Přednášky, workshopy, kurzy, výlety a další akce pro rodiče s dětmi i bez

Vzdělávací program Optimista

V mateřských školách zřizovaných Spolkem Parentes je aplikován ojedinělý vzdělávací program Optimista, který je zaměřen na komplexní rozvoj poznání a myšlení pod vedením odborných lektorů, kteří jsou pravidelně školeni a dbají o zvyšování své odborné úrovně. V případě potřeby je možné domluvit také konzultace s logopedem a fyzioterapeutem, s nimiž úzce spolupracujeme. Samozřejmostí je individuální přístup k osobnosti každého dítěte, jehož smyslem je, aby se dítě rozvíjelo harmonicky, po všech stránkách.

Vzdělávací program Optimista se opírá o tři pilíře:

Program rané stimulace dětí

Program rané stimulace využívá nejnovějších poznatků v oboru neuropsychologie. Spojuje v sobě prvky několika vzdělávacích metod. Látka je dětem zprostředkována formou zábavy a her tak, aby aktivity v dětech vyvolávaly pozitivní emoce a radostné prožitky.

Program získávání dobrých návyků

Pomáháme dětem pěstovat samostatnost, pracovitost, budovat správné hygienické návyky a pořádek. Každodenní praxí ve školce se učí děti být laskavé, respektovat druhé, vážit si lidské práce, jednat samostatně, otevřeně a statečně a budují tak svou vlastní identitu.

Tutoriální systém

Tutoriální systém podporuje individuální přístup ke každému dítěti a zaměřuje se na růst jeho osobnosti. Nejedná se o vzdělávací metodu. Tutoriální systém představuje společnou péči rodičů a tutora o harmonický rozvoj osobnosti a charakteru dítěte. Cílem je všestranný rozvoj, nikoliv jen pěstování silných stránek individuality.

Základní škola Parentes Praha

Po – Pá
7:30 – 17:00

Děti 3 – 6 let

Úspěšný zahraniční koncept